Są Państwo zainteresowani ofertą Longa Vita? Zadzwonimy!
  Infolinia: 606 270 700 |
Wersja polska
Bank Komórek Macierzystych - Longa Vita - krew pępowinowa

Gwarancje i ubezpieczenia

Zobacz również

Doświadczenie i gwarancje.

Bank Komórek Macierzystych Longa Vita posiada akredytację Ministra Zdrowia w zakresie pobierania, preparatyki i badania krwi pępowinowej oraz przechowywania wyizolowanych komórek macierzystych. Ponadto współpracujemy w tym zakresie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, które spełnia światowe normy laboratoryjne, posiada odpowiednie akredytacje i pracuje według standardowych procedur GLP (Good Laboratory Practice) określonych przez zespół ekspertów Rady Europy . Jednocześnie na mocy stosownych umów RCKiK gwarantuje ciągłość przechowywania powierzonego nam materiału, nawet w przypadku likwidacji naszego Banku.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność.

Bank Komórek Macierzystych Longa Vita współpracuje z naukowcami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a nad całym przedsięwzięciem czuwa specjalnie do tego celu powołana Rada Naukowa.

Wysoka jakość i kompleksowość usługi.

Każda próbka krwi pępowinowej dostarczana jest do naszego laboratorium w ciągu 48 godzin. Następnie zostaje poddana odpowiednim badaniom oraz preparatyce. Badania materiału biologicznego, krótki czas preparatyki oraz wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć nauki, gwarantują zachowanie wysokiej jakości przechowywanego materiału. Od momentu podpisania przez Państwa umowy zajmujemy się zorganizowaniem pobrania, odbiorem krwi oraz wykonaniem preparatyki i zapewnieniem długoletniego przechowywania komórek macierzystych

Longa Vita, współpraca i referencje
Live Chat Software