Są Państwo zainteresowani ofertą Longa Vita? Zadzwonimy!
  Infolinia: 606 270 700 |
Wersja polska
Bank Komórek Macierzystych - Longa Vita - krew pępowinowa

Pakiet transplantacyjny

Zobacz również

W przypadku konieczności wykorzystania przechowywanych w naszym Banku komórek macierzystych do przeszczepu, otrzymacie Państwo nasze szerokie wsparcie.

W ramach Pakietu Transplantacyjnego zapewniamy dodatkowo:

  • Specjalistyczną Opiekę Lekarską (konsultację lekarza transplantologa lub hematologa)
  • Wykonanie Dodatkowych Badań w tym:
    • badanie antygenów zgodności tkankowej HLA
    • badanie liczby komórek CD34+
    • ocena żywotności komórek jednojądrzastych
  • Transport Preparatu z banku do miejsca transplantacji (w przypadku transportu krwi poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uzyskujemy zgodę dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant)
  • Dodatkowe Odszkodowanie (w przypadku błędu z winy Banku, uniemożliwiającego wykorzystanie komórek macierzystych do przeszczepu, Bank wypłaci Rodzicom odszkodowanie w wysokości 10 000 zł) 

Koszt pakietu - 0 zł

Longa Vita, współpraca i referencje
Live Chat Software