Są Państwo zainteresowani ofertą Longa Vita? Zadzwonimy!
  Infolinia: 606 270 700 |
Wersja polska
Bank Komórek Macierzystych - Longa Vita - krew pępowinowa

Przebieg procesu bankowania krwi pępowinowej

Zobacz również

  • Jeżeli podejmą Państwo decyzję o pobraniu krwi pępowinowej Dziecka, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu dopełnienia formalności lub podpisania i odesłania do nas 2 egzemplarzy umowy 
  • Następnie otrzymują Państwo od nas zestaw pobraniowy, który należy zabrać ze sobą, gdy udają się Państwo do szpitala lub klinki w dniu porodu. Należy pamiętać, aby zestaw pobraniowy przekazać w szpitalu personelowi sali porodowej.
  • Nasz bank odpowiednio wcześniej poinformuje wskazany przez Państwa szpital o przewidywanym pobraniu krwi pępowinowej Państwa dziecka, w związku z tym personel będzie przygotowany i gotowy do wykonania usługi.
  • Podczas porodu po odpępnieniu dziecka odpowiednio w tym celu przeszkolony personel dokonuje pobrania krwi pępowinowej do zestawu pobraniowego. Po pobraniu zestaw jest zabezpieczany , a następnie personel szpitala zawiadamia Longa Vita o dokonanym pobraniu krwi pępowinowej.
  • Niezwłocznie po pobrania pobrana krew pępowinowa dostarczana jest do naszego laboratorium, które mieści się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. W laboratorium krew zostaje poddana preparatyce co pozwala wyizolować frakcję komórek macierzystych. Materiał zostaje poddany niezbędnym badaniom mającym na celu ocenę jakości wyizolowanego materiału. Otrzymane komórki macierzyste są zamrażane w procesie kontrolowanego mrożenia, a następnie umieszczane w „zbiorniku przechowującym” w temp. -196 C. 
  • W ciągu 8 tygodni od porodu po otrzymaniu wyników badań zawiadomimy Państwa telefonicznie o jakości przechowywanego materiału. Jednocześnie po uzupełnieniu danych Dziecka dokumenty potwierdzające jakość materiału zostaną przesłane drogą korespondencyjną na wskazany przez Państwa adres do kontaktu. Ponad to otrzymują Państwo certyfikat potwierdzający zdeponowanie komórek macierzystych Państwa dziecka.
  • Zamrożony preparat jest bezpiecznie przechowywany w specjalistyczny zbiornikach w stabilnych warunkach pod kontrolą systemu komputerowego oraz profesjonalnej obsługi technicznej. Tak przechowywany materiał w przypadku wystąpienia konieczności zastosowania u Dziecka lub członków najbliższej rodziny jest rozmrażany i przygotowany do podania.
  • PAMIĘTAJ ABY DOPEŁNIĆ WSZYSTKIC FORMALNOŚCI JESZCZE PRZED PORODEM 
Longa Vita, współpraca i referencje
Live Chat Software